AKTUÁLIS
Aktuális

Készül a Zöldfelületi Stratégia cselekvési tervének első üteme

ZMJV Polgármesteri Hivatalának és a Városgazdálkodási Kft. szakértőinek bevonásával megkezdődött Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája megvalósításának első fázisa, a konkrét feladatok meghatározása. A Stratégia elsődleges célja a zöldfelületi rendszer fejlesztése, de kiemelten fontos feladatnak tartja a társadalmi együttműködés erősítését és a gazdálkodási folyamatok javítását is. Az első körben ajánlott fejlesztendő helyszínek listáját várhatóan az októberi Közgyűlés tárgyalja majd.

Hosszas előkészítési folyamatot követően, 2010. áprilisában elkészült Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiája, melyet ZMJV Közgyűlése 2010. május 20-án elfogadott. Az anyag kidolgozója Horváth Zsuzsanna okleveles tájépítészmérnök, a Városgazdálkodási Kft. munkatársa.
A dokumentum elsődleges célja, hogy egy jól működő, pontosan kidolgozott és megtervezett zöldfelület-gazdálkodási rendszer alapját képezze.
Ennek érdekében a zöldfelületek típusainak, funkcióinak, a zöldfelület-gazdálkodás eszközeinek, területeinek, jogszabályi hátterének bemutatását követően, konkrét célokat fogalmaz meg. A célok elérése érdekében a szükséges fejlesztéseket téma specifikus programcsomagok és területi alapú projektek tartalmazzák.
Zalaegerszeg Zöldfelületi Stratégiájában első helyen megfogalmazott cél a zöldfelületi rendszer fejlesztése.

A témán belül az alábbi programok kerültek kidolgozásra:

1.1 A városközpont zöldfelületeinek értékmegőrző megújítása, fenntartása
1.2 A város középületeinek környezetének rendezése
1.3 Közparkok, zöldfelületek használati értékének növelése
1.4 Lakóterületi zöldfelületek kialakítása, meglévők revitalizációja
1.5 Közlekedési pályákhoz kapcsolódó zöldfelületek megújítása
1.6 Fasorok megújítása
1.7  Oktatási, nevelési intézmények udvarainak fejlesztése
1.8 Zöldfelületi intézmények növényállományának értéknövelő fejlesztése
Valamennyi programhoz konkrét projektek tartoznak.

További cél a társadalmi együttműködés erősítése, melynek eszköze az informálás, tájékoztatás, a zöldfelületi tudatformálás és a közösségi tervezés.

Harmadik kiemelt cél a gazdálkodási folyamatok javítása. Ennek feltétele egy zöldfelületi kataszter létrehozása, rekonstrukciós alap képzése a zöldfelületek védelmére, illetve az irányítás és a gondozás hatékonyságának növelése. A Zöldfelületi Stratégia hatékonysága akkor lehet csak maximális, ha a megfogalmazott programok és projektek nyomon követése folyamatos és a kapott visszajelzések beépítésre kerülnek a koncepcióba.

A stratégia része az a cselekvési terv, mely lehetőséget biztosít a programok és projektek ütemezett végrehajtására.

A cselekvési tervben felsorolt projektek kivitelezésének tervezett ütemezése az elkövetkező öt év. A Közgyűlés határozata szerint minden év október 31-ig kerülnek meghatározásra a következő év zöldfelületi rendszer fejlesztése érdekében végzendő feladatok.

:: Vissza ::

 

 

 

 

design terv / szerkesztés: petra_product | grafika: Tóth Norbert | webszerkesztés: Zalaszám Informatika
Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngészők: Internet Explorer 8, Firefox 3.0, vagy ezek újabb verziói.