BEMUTATKOZÁS
Bemutatkozás

LEGFŐBB ÉRTÉKEINK

 

A Városgazdálkodási Kft. (VG Kft.) tevékenységéről sokaknak talán csak a közterületek takarítása, vagy a veszélyes fák kivágása jut eszébe, pedig a cég tevékenysége ennél sokkal szélesebb körű.
Az itt folyó munkának számos eleme van, melyek akár legfőbb céljainkként, legfőbb értékeinkként is definiálhatók.
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződések értelmében egyik legfőbb feladatunk és elvünk a közszolgálatiság. Ide tartozik a közterületek fenntartása, a parkok, zöldfelületetek gondozása, tisztítása és a kegyeleti szolgáltatások. A közszolgálatiságnak a munka minőségében és fajsúlyában is jelentkezni kell: a lakosság érdekeit szem előtt tartva, véleményüket meghallgatva kívánunk minőségi munkát végezni.
A lakossággal való szoros és kiegyensúlyozott kapcsolat érdekében komoly ügyfélszolgálatot tartunk fenn. Több megrendelői igénynek is eleget tudunk tenni. Elmondhatjuk, hogy 62 ezer embernek szolgáltatunk nap, mint nap, ami komoly szervezőmunkát kíván.
Ez az összetett munka gazdaságosságot is igényel. A VG Kft. tulajdonosa száz százalékban Zalaegerszeg önkormányzata, a cég sikeres működése viszont csak gazdasági tevékenységgel tartható fenn. A közszolgálatiság eredményességét ez garantálja. Mindehhez kellő kreativitás és innovativitás szükséges, mely munkatársaink körében alapkövetelmény. Ha nem tudunk haladni a korszellemmel, s nem tudjuk alkalmazni a legújabb technikai vívmányokat, lemaradunk. Ezért nyitottak vagyunk a változásokra, melyekre a lehető leggyorsabban reagálni is szeretnénk. Legyen szó új eljárásokról, elméletekről vagy munkaeszközökről.
Fontos, hogy napi tevékenységünket környezettudatosan végezzük. Napjainkban egyre inkább felértékelődni látszik annak a környezettel való harmonikus együttélésnek az igénye, ami néhány nemzedékkel ezelőtt még természetes volt. Kiemelt figyelmet fordítunk ezért a városban és környékén lévő zöldfelületek és az épített környezet összhangjára. Hisszük, hogy csak környezettudatos gondolkodással lehet megalapozni a következő évek, évtizedek sikereit, s ezek a befektetések hosszú távon megtérülnek.
A hétköznapi feladataink tehát szorosan összefüggnek elveinkkel, s értékeinkkel. A közszolgáltatáshoz, a rugalmas ügyfélszolgálati rendszer működtetéséhez, az eredményes gazdálkodáshoz, a kreatív és innovatív munkához, és mindezek környezetkímélő kivitelezéséhez egy szakmailag felkészült, jó csapat szükséges!

Adatszolgáltatás
design terv / szerkesztés: petra_product | grafika: Tóth Norbert | webszerkesztés: Zalaszám Informatika
Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngészők: Internet Explorer 8, Firefox 3.0, vagy ezek újabb verziói.