TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE

 

Cikkszám Megnevezés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
FO02 Gyermek elh. földbetem. 8000 10160
FO01 Felnôtt elh. földbetem. 10000 12700
FO03 Földbetem. urna esetében 6000 7620
FO21 Sirásás felnôtt norm. rátemetésnél 16100 20447
FO22 Sirásás felnôtt mély. 220 20000 25400
FO23 Sirásás gyermek sir 5000 6350
FO24 Sirásás urna sirhely 10000 12700
FO41 Visszahantolás egyes sír 6000 7620
FO42 Sirfelhant.felnôtt sir eg yes 6000 7620
FO43 Sirfelhant.felnôtt sir kettes 5000 6350
FO44 Sirfelhant. kettôs sir 6000 7620
FO45 Sirfelhant. gyermek sir 1500 1905
EX01 Exhumálás 5-10 éven belül elhunyt esetében 75000 95250
EX02 Exhumálás 10-15 év között elhunyt esetében 65000 82550
EX03 Exhumálás 15-20 év között elhunyt esetében 55000 69850
TR01 Ravatal Göcseji temető 25000 31750
SZ01 Halottszállítás 10 km-ig  helyi 10000 12700
SZ02 Halottszállitás 10-100 km túli távolság esetén  Ft/km 350 444,5
SZ03 Halottszállitás ügyeleti szolgálatban 15000 19050
SZ04 Halottszállitás hatósági város határán belül 6757 8581
SZ05 Hatósági halottszállítás közig.határon kivül 11709 14870
SZ06 Hatósági szállitás Lenti, Keszthely környéke 13511 17159
EG01 Koporsó előkészítés, feli ratozás 6200 7874
EG02 Sírtábla feliratozása 1500 1905
EG11 Koporsóba helyezés feln. elhunyt 3500 4445
EG12 Koporsóba helyezés gyerm. elhunyt 1500 1905
EG21 Hűtési díj naponként 6000 7620
EG31 Keret aláásása hamiskriptánál v. sireml. 8000 10160
EG32 Fedlap leemelése,visszah. 9000 11430
EG33 Kriptanyitás, fedlap leem koporsó leeresztése 12000 15240
EG34 Kripta takarítás,fertôtl, maradványok összeszedése 25000 31750
EG38 Gyászzene szolgáltatás 2500 3175
HA01 Hamvasztás 25000 31750
HA02 Exhuma,gyermek hamvasztás 17000 21590
KO01 Koszorú eseti
TR05 Ravatal kiemelten Göcseji 30000 38100
EG89 Szombat,vasárnapi temetés pótléka 40000 50800
EG39 Harangszó magnó szalagról 1000 1270
EG40 Külsô hangositás gyászzenével 6000 7620
EG42 Gyertyagyújtás -a minden kori anyagköltség 1000 1270
EG43 Más váll.érkezett urna átvétele, átadása 5000 6350
EG100 Hangosítás 5000 6350
EX04 Exhumálás 20 évnél régebb elhunyt esetén 55000 69850
SZ11 Halottszállítás lakásról 10000 12700
EG103 Koszorú leszedés sírról 2000 2540
EG104 Koszorú leszedés sírról szalag átadása 4000 5080
EG106 MEGSÜLY.SIR.FELTÖLTÉSE KETTES SIR FÖLDDEL EGY. 1300 1651
SZ12 Szállítás eseti
EG111 Urna elhely.szert.nélkül 1500 1905
EG112 VIRÁG eseti
EG116 Egyéb szolgáltatás 7500 9525
HA04 HAMV.ELôTTI BUCSUZT. KOPORSÓ BIZT. 20000 25400
HA10 Halott átadása munkaidőn kívül 20000 25400
EG117 Szolgáltatás eseti
HA11 Halott,kellék átvétele munkaidőben 10000 12700
HA05 Hamvak postaköltsége 10000 12700
EG123 Vésett betű arany,festett v. sima 600 762
EG126 Vésett betű hátteres 600 762
EG127 Kereszt vésett 3000 3810
EG128 Kereszt aranyozott 900 1143
EG130 Kereszt v. kehely háttere 900 1143
EG05 Bonyolítás (Újsághirdetés eseti
EG132 Öltöztetés (Szoc.Otthon) 6300 8001
SZ07 MAGYARORSZÁGON TULI SZÁLL 600 762
KO12 Sírcsokor eseti
KO012 Urna dísz eseti
EG134 Márványtábla 7000 8890
KO04 Koporsó dísz eseti
EG22 Halott.ak.,ÁNTSZ.eng.besz 1500 1905
EG136 Sírnyítási eng.beszerzése 2000 2540
HA06 Hamvasztás azonnali 40000 50800
SZ013 Hamvasztás azonnali száll 35000 44450
SZ14 100-250 km-es körz belül 250 317,5
HA12 Halott,kell átvét.mui.kív 15000 19050
SZ13 Halottszállítás orvosi közig. határon belül 6614 8399,78
SZ15 Halottszállítás orvosi közig. határon kivül 9921 12599,67
SZ08 250 km feletti szállítás 250 317,5
HA13 Boncterem haszn.díj 3750 4762,5
SZ016 Hamvasztás szállítás 25000 31750
MA008 Andr.tem.ujrv.urnsír 10év 200 254
SG001 Göcsej tem.új sír I.25 év 180000 228600
SG002 Göcsej tem.új sír II.25év 360000 457200
SG003 Göcsej tem.új gy.sír.25év 9000 11430
SG004 Göcsej tem.új krp.hely 60  év (4 személy) 300000 381000
SG005 Göcsej tem.új urn.krp.hel 25 év 60000 76200
SG007 Göcsej tem.hagy.urn.fülke 10 év 30000 38100
SU001 Uj tem.új sir I. 25 év 33000 41910
SU002 Uj tem.új sír II. 25 év 66000 83820
SU003 Uj tem.uj sir kiem.I.25év 60000 76200
SU004 Uj tem.uj sir kiem.II.25é v 120000 152400
SU005 Uj tem.uj gy.sír 25 év 7000 8890
SU006 Uj tem.uj krp.hely.60 év 130000 165100
SU007 Uj tem.uj urnakrp.hely 25  év 25000 31750
SU008 Uj tem.új urnasírhely 10 év 11000 13970
SU009 Uj tem.uj hagy.urn.fülke 10 év 20000 25400
SA001 Andr.tem.ujsir.I.25 év 11000 13970
SA002 Andr.tem.ujsir II.25 év 22000 27940
SA003 Andr.tem.ujsir.gy.25 év 4000 5080
SA004 Andr.tem.uj krp.hely 60év 60000 76200
SA005 Andr.tem.uj urn.krp.hely 25 év 11000 13970
SA006 Andr.tem.uj urnsírhely 10 év 3000 3810
MG001 Göcsej tem.ujrv.rt.I.25év/év 1200 1524
MG002 Göcsej tem.ujrv.rt.II25év/év 2400 3048
MG005 Göcsej tem.ujrv.gy.25 év/év 240 304,8
MG006 Göcsej tem.ujrv.krp.60 év/év 1667 2117,09
MG007 Göcsej tem.ujrv.urnkrp.25  év/év 720 914,4
MG008 Göcsej tem.ujrv.urnasir 10 év/év 600 762
MG009 Göcsej tem.hagy.u.fülk.10 év/év 1000 1270
MU001 Uj tem.ujrv.rt.I. 25 év/év 720 914,4
MU002 Uj tem.ujrv.rt.II. 25 év/év 1440 1828,8
MU005 Uj tem.ujrv.gy. 25 év/év 200 254
MU006 Uj tem.ujrv.krp.60 év/év 667 847,09
MU007 Uj tem.ujrv.urnkrp.25 év/év 400 508
MU008 Uj tem.ujrv.urnsir.10 év/év 500 635
MU009 Uj tem.hagy.urn.fülk. 10 év/év 600 762
MA001 Andr.tem.ujrv.rt.I.25. év 320 406,4
MA002 Andr.tem.ujrv.rt.II.25 év 640 812,8
MA005 Andr.tem.ujrv.gy.25 év/év 100 127
MA006 Andr.tem.ujrv.krp. 60 év/év 300 381
MA007 Andr.tem.ujrv.urnkrp.25év/év 120 152,4
TF001 Göcsej tem.önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
TF002 Uj tem.önk.létesítmény igénybevét. 18400 23368
TF003 A.hida tem.önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
TF004 Botfa tem.önk.létesítmény igénybevét. 18400 23368
TF005 Bazita tem.önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
TF006 Erzsébeth.önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
TF007 Ebergény önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
TF008 Pózva tem.önk.létesítmény igénybevét. 18400 23368
TF009 Ságod tem.önk.létesítmény igénybevét. 18400 23368
TF010 Vorhota tem.önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
VV001 Göcsej.t.PLAS urnafülke 10 év 95000 120650
VV003 Uj tem.extra uj urn.fülk. 10 év 70000 88900
VV020 Göcsej t.PLAS uf.ujrv.10 év 4000 5080
VV021 Göcsej t.repr.uk.ujrv.60  év 3700 4699
VV022 Uj tem.extra u.f.ujrv.10 év 1800 2286
PU001 Botfa tem.ujsir I.25 év 11000 13970
PU002 Botfa tem.ujsir II.25 év 22000 27940
PU003 Botfa tem.gyerm.25 év 4000 5080
PU004 Botfa tem.krp.hely 60 év 60000 76200
PU005 Botfa tem.urnkrp.hely 25é v 11000 13970
PU006 Botfa tem.urnasir 10 év 3000 3810
PU020 Bazita tem.ujsir I. 25 év 11000 13970
PU021 Bazita tem.ujsir.II.25 év 22000 27940
PU022 Bazita tem.gyerm.sir.25év 4000 5080
PU023 Bazita tem.krp.hely 60 év 60000 76200
PU024 Bazita tem.urnkrp.hely 25  év 11000 13970
PU025 Bazita tem.uj urnsir 10év 3000 3810
PU040 Erzsébethegy tem.ujsir I 25 év 11000 13970
PU041 Erzsébethegy tem.ujsir II 25 év 22000 27940
PU042 Erzsébethegy tem.gy.sir 25 év 4000 5080
PU043 Erzsébethegy tem.uj krp.h ely 60 év 60000 76200
PU044 Erzsébethegy tem. uj urnk rp.25 év 11000 13970
PU045 Erzsébethegy tem.urn.sir. 10. év 3000 3810
PU060 Ebergény tem.ujsir I.25 é v 11000 13970
PU061 Ebergény tem.ujsir II.25 év 22000 27940
PU062 Ebergény tem.gy.sír 25év 4000 5080
PU063 Ebergény tem.uj krp.hely 60 év 60000 76200
PU064 Ebergény tem.urnkrp.hely 25 év 11000 13970
PU065 Ebergény tem.urnsir 10 év 3000 3810
PU080 Pózva tem.ujsir I.25 év 11000 13970
PU081 Pózva tem.ujsir II.25 év 22000 27940
PU082 Pózva tem.gy.sir 25 év 4000 5080
PU083 Pózva tem.krp.hely 60 év 60000 76200
PU084 Pózva tem.urnkrp.hely 25 év 11000 13970
PU085 Pózva tem.urnasir 10 év 3000 3810
PU100 Ságod tem.ujsir I.25 év 11000 13970
PU101 Ságod tem.ujsir II. 25 év 22000 27940
PU102 Ságod tem.gy.sír 25 év 4000 5080
PU103 Ságod tem.krp.hely 60 év 60000 76200
PU104 Ságod tem.urnkrp.25 év 11000 13970
PU105 Ságod tem.urnasír 10 év 3000 3810
PU120 Vorhota tem.ujsir I.25 év 11000 13970
PU121 Vorhota tem.ujsir II.25 é v 22000 27940
PU122 Vorhota tem.gy.sír 25 év 4000 5080
PU123 Vorhota tem.krp.hely 60év 60000 76200
PU124 Vorhota tem.urnkrp.hely 2 5 év 11000 13970
PU125 Vorhota tem.urnsir.10 év 3000 3810
PU140 Z.besenyő tem.ujsir I.25 év 11000 13970
PU141 Z.besenyő tem.ujsir II.25 év 22000 27940
PU142 Z.besenyő tem.gy.sír 25év 4000 5080
PU143 Z.besenyő tem.krp.hely 60 év 60000 76200
PU144 Z.besenyő tem.urnkrp.25 é v 11000 13970
PU145 Z.besenyő tem.urnsir 10év 3000 3810
PV001 Botfa tem.ujrv.rt.I.25 év/év 320 406,4
PV002 Botfa tem.ujrv.rt.II.25év/év 640 812,8
PV005 Botfa tem.ujrv.gy. 25 év/év 100 127
PV020 Bazita tem.ujrv.rt.I.25 év/év 320 406,4
PV021 Bazita tem.ujrv.rt.II.25. év/év 640 812,8
PV024 Bazita tem.ujrv.gy. 25 év/év 100 127
PV040 Erzsébethegy tem.ujrv.rt I.25év/év 320 406,4
PV041 Erzsébethegy tem.ujrv.rt II.25 év/év 640 812,8
PV044 Erzsébethegy tem.ujrv.gy. 25 év/év 100 127
PV060 Ebergény tem.ujrv.rt.I.25  év/év 320 406,4
PV061 Ebergény tem.ujrv.rt.II.2 5 év/év 640 812,8
PV064 Ebergény tem.ujrv.gy.25 é v/év 100 127
PV080 Pózva tem.ujrv.rt.I.25 év/év 320 406,4
PV081 Pózva tem.ujrv.rt.II.25 é v/év 640 812,8
PV084 Pózva tem.ujrv.gy. 25 év/év 100 127
PV100 Ságod tem.ujrv.rt.I.25 év/év 320 406,4
PV101 Ságod tem.ujrv.rt.II.25 é v/év 640 812,8
PV104 Ságod tem.ujrv.gy. 25 év/év 100 127
PV120 Vorhota tem.ujrv.rt.I.25 év/év 320 406,4
PV121 Vorhota tem.ujrv.rt.II.25 év/év 640 812,8
PV124 Vorhota tem.ujrv.gy. 25év/év 100 127
PV140 Z.besenyő tem.ujrv.rt.I. 25 év/év 320 406,4
PV141 Z.besenyő tem.ujrv.rt.II. 25 év/év 640 812,8
PV144 Z.besenyő tem.ujrv.gy.25é/év 100 127
TF011 Z.besenyő tem.önk.létesít igénybevét. 18400 23368
TF012 Apátfa tem.önk.létesítm. igénybevét. 18400 23368
PV085 Pózva tem.ujrv.krpt.60 év 300 381
PV065 Ebergény tem.ujrv.krpt.60 év 300 381
TR02 Ravatal Új temető 25000 31750
TR04 Ravatal egyéb temető 12000 15240
TR03 Ravatal Andráshida temető 12000 15240
PV045 Erzsébethegy tem.ujrv.krp 60 év 300 381
EX05 Exhumálás 5 éven belül 100000 127000
EG145 Hatósági halott hűtés 1484 1884,68
PV145 Z.besenyő tem.ujrv.krpt. 60 év 300 381
VV023 Reprezentatív urnakripta (nagy) 325000 412750
SG008 Göcsej tem.repr.urnkrpt. 25 év 100000 127000
EG44 Dokumentumok utólagos kiadása, számla átírása 350 444,5
TR07 Ravatal Olai temető 10000 12700
TF201 Olai temető szolgált.díj 20000 25400
EG311 Építmény.rend.sír esetén  nem mélyített sír 23000 29210
EG312 Építmény.rend.sír esetén  mélyített sír 28000 35560
EG313 Építmény.rend.sír esetén  gyermek sír 7000 8890
EG314 Építmény.rend.sír esetén  urna sír 13000 16510
EM01 Új tem.bem.ter.eszk.hasz. 10000 12700
EM02 Új tem.rav.eszk.haszn. 15000 19050
EM03 Új tem.kosz.száll.kocsi 1300 1651
EM05 Új tem.hang.(bizt.szem.) 8000 10160
EM06 Új tem.gyertya(any+tart.) 550 698,5
EM07 Új tem.külső hang.(biz.sz 8000 10160
EM08 Göcs.tem.bem.ter.eszk.has 15000 19050
EM09 Göcs.tem.külső rav.eszk.h 5700 7239
EM10 Göcs.tem.kosz.száll.kocsi 1300 1651
EM12 Göcs.tem.hang.(bizt.szem) 10000 12700
EM13 Göcs.tem.gyertya(any+tart 550 698,5
EM14 Göcs.tem.kandelláber(any. 500 635
EM15 Göcs.tem.külső hang.(bizt szem) 3600 4572
EM16 Andr.tem.rav.eszk.haszn. 8000 10160
EM17 Andr.tem.kosz.száll.kocsi 1300 1651
EM19 Andr.tem.hang.(bizt.szem. 8000 10160
EM20 Andr.tem.gyertya(any+tart 550 698,5
EM21 Andr.tem.külső hang.(bizt 8000 10160
EM22 Z.besenyő rav.eszk.haszn. 7000 8890
PV105 Ságod tem.ujrv.krpt.60év 300 381
EM23 Botfa tem.rav.eszk.haszn. 7000 8890
EG315 Épitmény.rend.sir esetén kripta 15000 19050
FO47 Sirfelhant.tem.kivül egyes sir 6000 7620
FO48 Sirfelhant. tem. kivül kettes sir 6000 7620
EG010 Kézi kocsi hasz.tem.belül 7000 8890
EG011 Gépjármű haszn.tem.belül 9500 12065
EG012 Pompakocsi haszn.tem.belü 80000 101600
EG013 Lovas kocsi hasz.tem.belü 280500 356235
VT100 Göcseji tem. sírköv.váll. fenntartási díj 3500 4445
VT101 Új tem.sírköv.vállalkozó fenntartási díj 1500 1905
VT102 A.hida tem.sirköv.váll. fenntartási díj 1000 1270
EG391 Harangszó kézi 2500 3175
EG392 Harangszó gépi 1000 1270
EG06 Sírköves váll.eng.kiadása 1 hónapra 8000 10160
EG07 Síremlék feláll.kérelem 3 pl-os 200 254
EG08 Öltöztetés 6000 7620
VT103 Perem tem.sirköv vállalk. fenntartási díj 1000 1270
KO05 Virág eseti
KO01 Koszorú eseti
EM24 Botfa hangosítás(bizt.sz) 8000 10160
EM25 Ságod rav.eszk.haszn. 7000 8890
EM26 Ebergény rav.eszk.hasz. 7000 8890
AL06 Urna szállítása altempl. 2350 2984,5
AL08 Urnaelhelyezés altempl. 1950 2476,5
AL01 Ravatalozás altempl. 16000 20320
AL02 Márványtábla behely. koporsós tem.esetén 4850 6159,5
AL03 Fémbetét cinezése 5800 7366
AL07 Márványtábla behely.urna tem.esetén 3890 4940,3
VV024 Reprezentatív urnakrita (kicsi) 280000 355600
EG10 Kereszt,fejfa vitele gyászmenet előtt 2500 3175
EG45 Urna kivét sírból 4000 5080
AL09 Betűvésés altemplom 360 457,2
AL10 Fémbetét légmentes zárása 5800 7366
AL11 Kripta falazása 10000 12700
AL12 Elhunyt bemutatása 3900 4953
EM221 Z.besenyő tem. hang. (bizt. szem.) 8000 10160
EM222 Z.besenyő tem. külső hang (bizt. szem.) 3800 4826
EM241 Botfa tem. külső hang. ( bizt. szem.) 3800 4826
EG431 Urna kiadása 2950 3746,5
FO04 Sírhelynyitás nem mélyit. 16100 20447
FO05 Sírhelynyitás mélyített 20000 25400
FO06 Sírhelynyitás gyermek 5000 6350
FO07 Sírhelynyitás urna 10000 12700
FO08 Sírfelhant.tem.összefüggő 4000 5080
PV006 Botfa tem.újrav. kripta 300 381
EG150 Göcseji tem.sírhely járdá val 90000 114300
HA121 Halott átadása más vállal kozónak 15000 19050
EG09 Urna vitele rav.tól sírig 6000 7620
FO010 Maradék föld elhordása 10000 12700
EM27 Pózva tem.rav. eszk.haszn 7000 8890
EM28 Pózva tem.hang.techn. 8000 10160
EM071 Új tem.kosz.sírr.tört.els zállítása 6000 7620
EM072 Urnavivő használata 6000 7620
EM151 Göcsej tem.rav.elbont. koszorúk sírról elszáll. 10000 12700
EM191 A.hida tem.kosz.sírr.tört .elszállítása 6000 7620
EM242 Botfa tem.bemut.terem has 6000 7620
EM251 Ságod tem.hang technika 8000 10160
EM30 bazita tem eszk.haszn. 5000 6350
EM31 Bazita tem.hang technika 8000 10160
EM40 Sz.erzsébeth. tem eszk. h . 7000 8890
EM41 Sz.erzsébeth. hang techn. 8000 10160
EM50 Vorhota tem. eszk. haszn. 5000 6350
EM51 Vorhota tem. hang.techn. 8000 10160
EM261 Ebergény tem. hang techn. 8000 10160
EG129 Vésett rózsa hátteres 1800 2286
EG14 Koszorú száll. rav.-sírig 5000 6350
EG23 Hírdetés felvétel eseti
EG24 Higiéniás halott előkész. 10000 12700
EG118 Fűnyírás 2000 2540
EG20 Halotthűtés kórház 7087 9000,49
ELOLEG Előleg eseti
EG891 Munkaidő utáni temetés pó tléka 20000 25400
EG316 Ép.ukr.flap leem.visszah. 5000 6350
SZ09 Szállítás fejkő véséshez 5000 6350
EG317 Hamvasztó aljba helyezés 3500 4445
EG122 Fejkő szállítás 10000 12700
EG46 Urna elhelyezése 4000 5080
EG125 Homokfújt betű 600 762
SG009 Kriptahely 6 férőhely 450000 571500
FO09 Perinatális elhelyezés 2000 2540
EG131 Gravírozott könyv 32000 40640
ZU01 Zuzalék I-es sír 2000 2540
ZU02 Zuzalék II-es sír 3000 3810
ZU03 Zuzalék urnasír 1000 1270
PV106 Ságod 4-es sír újraváltás 1280 1625,6
EG03 Urnakoporsó feliratozás 5000 6350

Zalaegerszeg, 2013.novrmber 01. Herczeg András kegyeleti ágazavezető